Ticaret Bakanlığı

İHRACATI TEŞVİK SİSTEMİ (TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ)

İhracata Yönelik Doğrudan Devlet Yardımları

 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
 • Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği
 • Yurt Dışı Birimlerin ve yurt Dışı Reklam & Tanıtım Harcamalarının Desteklenmesi
 • URGE Projeleri

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

 • ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,
 • ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,
 • CE işaretini,
 • Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları),
 • ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini,
 • Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır.

Belge başına 25.000 $ destek verilmektedir.

Yurt Dışı Fuar Destekleri

Amaç: Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması

Mevzuat: 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ve bu Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, ihracatçı birliklerine üye ŞİRKETLER

Üretici/İmalatçı ORGANİZASYONLARI (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları, Dernek vb.)

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Bu desteği, yurt dışında pazar araştırmasına gidiş masraflarının desteklenmesi olarak özetleyebiliriz.

Pazara Giriş Desteği

Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği

Sektörel planda gruplanmış firmalarımızın, Ekonomi Bakanlığı Desteği ile yurt dışına giderek;

 • Yurt dışındaki son üretim ve pazarlama teknikleri -Potansiyel müşteri ziyaretleri ve
 • İkili iş görüşmeleri

gibi alanlarda olanaklara erişmelerini sağlamayı hedefleyen destek programıdır.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Mağaza Kira Desteği

Ofis, Showroom, Depo ve Reyon Kira Desteği

Reklam ve Tanıtım Harcamaları Desteği

Marka Tescil Desteği

Uluslararası Rekabetçiliğin Gel. Des. (UR-GE)

 • Kümelenme esasına dayalı bu destek, sektörel olarak kümelenmiş firmalarımızın %75 Ekonomi Bakanlığı desteği ile ihracata açılmalarını sağlamaya yöneliktir.
 • URGE desteğinin içinde yer alan unsurlar şunlardır;