2011/1 2006/1 2008/1 Tebliğ

2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (11.04.2019)

2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

Destek 1 – Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği İş Akış Süreci (2017)

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Destek 2 – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Destek 3 – Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği İş Akış Süreci

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Destek 4 – Rapor Satın Alma Desteği

Rapor Desteği İş Akış Süreci

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Tarafından Hazırlanan Raporlar için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Destek 5 – Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

Destek 6 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

Destek 7 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Kredi Faiz Desteği

Destek 8 – Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı